زیارت امام زمان

به حاج آقا گفتم: «همۀ ما آرزویمان است که آقا امام زمان را زیارت کنیم.» گفت: «ما همچنین چیزی می خواهیم؛ حالا زیارت هم کردی، بعدش چه می شود؟ مهمّ این است که به تکلیف عمل کنیم. بله؛ زیارتش خیلی هم خوب است، امّا مهمّ به تکلیف عمل کردن است. اینکه تشخیص بدهی که چه کار بکنی، و کار صحیح چیست. نه کاری که دوست داری.»

راوی: دکتر توانا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =