کفاره و عدم تمکن

اگر کفاره شخص جنبه های مالی دارد و تمکن ندارد در آنجا لازم نیست آنجایی که باید به شصت مسکین طعام بدهد، یک جا باشد. می‌تواند به تدریج باشد اما حسابش را داشته باشد. مثلا سی روز باید کفاره بدهد یک جا ندارد بدهد. یک روز یک روز بدهد. فقط یادداشت کند چند تا داده فراموش نکند و تکمیل بشود. اما آنجایی که از نظر مالی تمکن شصت مسکین را یک جا ندارد، سی تا بیشتر ندارد. اصلا تمکن ندارد. سی تا را می‌تواند، سی تا بدهد. بیست تا می‌تواند، بیست تا بدهد. ده تا می‌تواند، ده تا بدهد. یک دانه می‌تواند یک دانه بدهد. اینجا که هیچ تمکن مالی نباشد، استغفار می‌کند. اما بعدا اگر تمکن مالی پیدا کرد، می‌دهد .

«اللهم صل علی محمد و آل محمد»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 3 =