حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

در «نوروز» چه باید کرد؟!

ضرورت تنبّه در کنار مباحث علمی اگر بنا باشد همیشه مباحث علمی را بدون اینکه در کنارش تنبّهی برای ما وجود داشته باشد مطرح کنیم فکر می‌کنم فایده‌ای نداشته باشد، …

در «نوروز» چه باید کرد؟! ادامه مطلب »