حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

خندیدن مؤمن

خندیدن بحث راجع به مزاح كردن، مفاكهه، مطایبه، بذله گویی و شوخی كردن بود. در ذیل بحث از شوخی می‌خواهم تذكّری در باب خندیدن بیان کنم. در باب شوخی كردن …

خندیدن مؤمن ادامه مطلب »