روزه‌های مستحب

احکام روزه: مسئله 1804

مسئله 1804: روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه‌های حرام ومکروه که گفته شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

ادامه مطلب »