روزه قضاء و کفاره روزه

زکات فطره 2

عرض کردم در هنگام غروب روز آخر ماه مبارک رمضان که شب اول ماه شوال می‌شود اگر شخص دارای آن شرائط باشد، زکات فطره بر او واجب می‌شود. نسبت‌به شخصی

ادامه مطلب »

نیت روزه

أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ نیت در باب روزه عبارت از همین است؛ که انسان قصدش این باشد که آنچه از مفطرات گفته می‌شود مثل خوردن، آشامیدن

ادامه مطلب »

روزه قضا و روزه مستحب

«أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ». در باب روزه‌ای را که انسان نمی‌داند که آخر ماه شعبان یا اول ماه رمضان است. اول: کسانی را که روزۀ

ادامه مطلب »

کفاره روزه – گرفتن قضای روزه

أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ کفاره روزه کفاره به مناسبت قضای روزه آنجایی که کفاره تأخیر می‌خواهد بدهد. یک وقت انسان کفارۀ روزۀ خودش را می‌دهد. بیمار

ادامه مطلب »

روزه قضا

«أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ». مسائلی راجع به روزۀ قضا عرض کردم، در باب روزۀ قضا اینطور است که تا موقعی که وقت تنگ نشده برای

ادامه مطلب »

روزه قضا

أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِبِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ مسائلی را راجع به مفطرات روزۀ قضا عرض کردم نسبت به چیزهایی را که روزه را باطل می‎کند. اگر انسان روزه باشد

ادامه مطلب »

روزه قضاء

«أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ» اگر کسی در ماه رمضان گذشته به حسب عذر شرعی مسافر  بود، مریض بود ، امثال اینها، یا نَعُوذُبِاللَّهِ عمدا روزه‌اش

ادامه مطلب »
سبد خرید