شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

احکام اجاره: مسئله ۲۲۹۸

مسئله ۲۲۹۸: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اول آن که حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه‌داری شراب و

ادامه مطلب »
سبد خرید