شک‌های صحیح

احکام نماز: مسئله ۱۲۱۳

مسئله ۱۲۱۳: کسی که ایستاده نماز می‌خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می‌خواند و حکم آن در مسأله پیش

ادامه مطلب »
Shopping Cart