شک هایی که نباید به‌آنها اعتنا کرد

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۲

مسئله ۱۱۹۲: اگر امام جماعت در شماره رکعت‌های نماز شک کند، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۳

مسئله ۱۱۹۳: اگر در شماره رکعت‌های نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلاً اگر در نافله صبح شک

ادامه مطلب »
Shopping Cart