شک هایی که نباید به‌آنها اعتنا کرد

احکام نماز: مسئله ۱۱۹۸

مسئله ۱۱۹۸: اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. همچنین است

ادامه مطلب »
Shopping Cart