غسل‌های مستحب

احکام طهارت: مسئله 645

مسئله 645: پیش از داخل شدن در حرم مکه، شهر مکه، مسجد الحرام، خانه کعبه، حرم مدینه، شهر مدینه، مسجد پیغمبر، مستحب است انسان غسل کند و برای داخل شدن

ادامه مطلب »