چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

احکام روزه: مسئله ۱۷۰۱

مسئله ۱۷۰۱: اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد روزه را باطل می‌کند، ولی استعمال شیاف‌هایی که برای معالجه است اشکال ندارد، و احتیاط

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۷۰۵

مسئله ۱۷۰۵: اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به‌قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی‌گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است،

ادامه مطلب »
Shopping Cart