...لايَمَـسُّـهُ إِلَّا الْمُـطَــهَّــرُونَ...

  • جزء 23
  • 39-
  • سورة الزمر
  • آیۀ 2

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّینَ

(ای پیغمبر!) ما این کتاب را که در برگیرنده‌ی حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده‌ایم. خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان.