...لايَمَـسُّـهُ إِلَّا الْمُـطَــهَّــرُونَ...

قَالَ ذَلِک بَینِی وَبَینَک أَیمَا الْأَجَلَینِ قَضَیتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَی وَاللَّهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکیلٌ

(موسی پذیرفت و) گفت: این قراردادی میان من و تو است. البتّه هر کدام از این دو مدّت را برآوردم (به عهد خود وفا کرده‌ام، و از من خواسته نمی‌شود که بیش از آن کار کنم) و بر من ستم نمی‌گردد. خدا هم بر آنچه ما می‌گوئیم شاهد و گواه است.
سبد خرید