تماس با ما

موسسه مصابیح الهدی

خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، خیابان زرین خامه، خیابان قائن، پلاک43
تهران, تهران 1154717713
تلفن : +982177652134
تلفن ثانویه: +982177652135
فکس: +982177652137
ایمیل: info@mojtabatehrani.com
شنبه5:30 AM - 1:30 PM
یکشنبه5:30 AM - 1:30 PM
دوشنبه5:30 AM - 1:30 PM
سه شنبه5:30 AM - 1:30 PM
چهار شنبه5:30 AM - 1:30 PM
پنج شنبه5:30 AM - 9:00 PM
جمعهبسته است.