دسته‌بندی استفتائات:

احكام نكاح يا ازدواج استفتاء 456

سوال:

اگر مردی زنی را به عقد خود در آورد و قبل از دخول او را طلاق دهد، آیا پسر آن مرد می تواند با آن زن مطلّقه ازدواج کند؟

جواب:

با آن زن محرم است و ازدواج هم نمی‌تواند بکند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای