دسته‌بندی استفتائات:

مسائل متفرّقه استفتاء ۶۱۲

سوال:

سؤال:
My question is that if some one posture himself like sajdah t• respect (tazeem) for Imam or masoomeen or for parents is mubah. I read tafseer ul mizan and Ayatollah Muhammad Hussain taba tabai said that action of this kind is it self is not Ibadah unless you d• it for Allah allmighty and if some one d• it with the attention of respect it is mubah. Some shia people said that you can not d• it for any one It is haram and shirk .please answer me.
ترجمه سؤال: آیا اگر کسی در مقابل مرقد امام یا معصومین و یا در برابر والدین خود با نیّت احترام، تعظیم و یا سجده نماید، مباح است؟ من در تفسیر المیزان آیت الله محمد حسین طباطبائی خواندم که ایشان فرموده‌اند این اعمال به خودی خود عبادت محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه در برابر خدا باشد. ولی اگر کسی برای نشان دادن احترام این عمل را انجام دهد مباح است. بعضی از شیعیان می‌گویند این اعمال را نباید برای غیر خدا انجام داد؛ چرا که حرام بوده و شرک است. لطفاً به من پاسخ دهید.

جواب:

پاسخ:
There is n• doubt about all things that has been mentioned about this subject in Almizan Tafsir, s• they are correct.
ترجمه پاسخ: آنچه در تفسیر المیزان است، مورد اشکال نیست.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x