آنچه در نماز مکروه است

احکام نماز: مسئله 1158

مسئله 1158: موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است نماز بخواند. همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد

ادامه مطلب »
سبد خرید