اجیر گرفتن براى نماز

احکام نماز استفتاء 319

شخصی نماز استیجاری قبول کرده است و بر اثر مشکلاتی نتوانسته به موقع نماز را بخواند و با گذشت زمان نام صاحب نماز را فراموش کرده است. حال نیّت نماز

ادامه مطلب »