احکام استحاضه

احکام طهارت: مسئله 438

مسئله 438: دختری که نمی‌داند نه سال قمری‌اش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که نشانه‌های حیض را نداشته باشد حیض نیست، و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد

ادامه مطلب »
سبد خرید