احکام اموات

احکام طهارت: مسئله ۶۳۳

مسئله ۶۳۳: مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میت را یاد می‌کند: اِنّا للّه‌ِِ وَاِنّآ اِلَیْهِ راجِعُونَ بگوید، و برای میت

ادامه مطلب »
سبد خرید