احکام تَخلّی

احکام طهارت: مسئله ۷۲

مسئله ۷۲: استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، وآن دارای اقسامی است، وبهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر

ادامه مطلب »
سبد خرید