احکام جعاله

احکام جعاله: مسئله ۲۳۳۸

مسئله ۲۳۳۸: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند، و

ادامه مطلب »
سبد خرید