احکام جماعت

احکام نماز: مسئله 1479

مسئله 1479: اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند، یا در رکعتی که تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1464

مسئله 1464: اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند، یا خیال کند صدایی را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند وبعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش

ادامه مطلب »
سبد خرید