احکام جنابت

احکام طهارت: مسئله 345

#غسل های واجب هفت قسم است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مس میت. ششم: غسل میت. هفتم: غسلی که به‌واسطه نذر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 351

مسئله 351: اگر نعوذ باللّه‌ حیوانی را وطی کند؛ یعنی با او نزدیکی نماید ومنی از او بیرون آید غسل تنها کافی است. واگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 355

مسئله 355: پنج چیز بر جنب حرام است: اول رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا، و هم چنین بنابر احتیاط واجب اسم پیغمبران وامامان علیهم‌السلام

ادامه مطلب »
سبد خرید