احکام حائض

احکام طهارت: مسئله 461

مسئله 461: کسی که نمی‌تواند کفاره بدهد، بنا بر احتیاط یک فقیر را اطعام کند، و اگر نمی‌تواند، بنا بر احتیاط واجب باید استغفار کند، و هر وقت توانست باید

ادامه مطلب »
سبد خرید