احکام حائض

احکام غسل استفتاء 240

خانمی متولد سال 1332 خورشیدی هنوز هم خون‌ریزی ماهانه دارد که مقداری نامنظم‌ترشده و کاملا ًنشانه حیض دارد. خواهر بزرگترش هم تا دو سه سال پیش این‌گونه بوده ومادر مرحومشان

ادامه مطلب »
سبد خرید