احکام حنوط

احکام طهارت: مسئله ۵۹۱

مسئله ۵۹۱: مستحب است، قدری تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند و نیز باید تربت

ادامه مطلب »
سبد خرید