احکام حنوط

احکام طهارت: مسئله 591

مسئله 591: مستحب است، قدری تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند و نیز باید تربت

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 592

مسئله 592: اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد، بنابر احتیاط واجب غسل را مقدم دارند، و اگر برای هفت عضو نرسد، بنا به احتیاط واجب پیشانی را مقدم

ادامه مطلب »
سبد خرید