احکام خمس

احکام خمس استفتاء ۱۰۲

جوانی که کار دائم نداشته و با پدر و مادرش زندگی می‌کند و درآمدش ثابت نباشد، یعنی گاهی درآمد دارد و گاهی ندارد، امّا خرجی اصلی او را پدرش می‌دهد،

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء ۱۰۳

اینجانب احتیاج به ماشین شخصی دارم ولی کارمند هستم و خرید ماشین با درآمد یک‌سال بنده میسّرنمی‌گردد. آیا می‌توانم دو یا سه سال برای این کار پس‌انداز کنم؟

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء ۱۰۵

بنده لباس‌ها وحتی وسایل مختلفی دارم که ممکن است حتی از آنها استفاده نکرده باشم و یا شاید در سال یک‌بار از آن استفاده کرده باشم. آیا به این وسایل

ادامه مطلب »
Shopping Cart