احکام خمس

احکام خمس استفتاء 111

ابنجانب در یک شرکت خارجی مشغول به کار هستم. حقوق ماهیانه من از جانب کارفرمای ایرانی به حساب شرکت خارجی در ایران واریز شده و سپس از حساب این شرکت

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 112

اگر جوانی ازدواج کرده و در حال پس‌انداز برای تهیه مسکن است به‌گونه‌ای که حتّی پول پس‌انداز شده هم‌اکنون کفاف رهن و اجاره یک خانه را نیز نمی‌کند، آیا به

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 102

جوانی که کار دائم نداشته و با پدر و مادرش زندگی می‌کند و درآمدش ثابت نباشد، یعنی گاهی درآمد دارد و گاهی ندارد، امّا خرجی اصلی او را پدرش می‌دهد،

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 103

اینجانب احتیاج به ماشین شخصی دارم ولی کارمند هستم و خرید ماشین با درآمد یک‌سال بنده میسّرنمی‌گردد. آیا می‌توانم دو یا سه سال برای این کار پس‌انداز کنم؟

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 114

پرداخت هزینه تحصیل با درآمد یک‌سال کارمندی امکان‌پذیر نمی‌باشد. آیا می‌توان بدون پرداخت خمس برای پرداخت هزینه تحصیل پس‌انداز نمود تا مثلاً سال دیگر بتوان از عهده خرج آن برآمد؟

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 105

بنده لباس‌ها وحتی وسایل مختلفی دارم که ممکن است حتی از آنها استفاده نکرده باشم و یا شاید در سال یک‌بار از آن استفاده کرده باشم. آیا به این وسایل

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 116

فرزندی در خانه پدر و مادرش زندگی می‌کند و محصّل است؛ ولی علم دارد آن پولی را که پدر و مادر هزینه زندگی می‌کنند مال حلال مخلوط به حرام است.

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء 106

اینجانب برای فرزند خود ماشینی خریده‌ام که با آن برای خود کسب درآمد کند. حدود نصف پول ماشین را من پرداخته‌ام آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟

ادامه مطلب »