احکام خمس

احکام خمس استفتاء ۱۰۳

اینجانب احتیاج به ماشین شخصی دارم ولی کارمند هستم و خرید ماشین با درآمد یک‌سال بنده میسّرنمی‌گردد. آیا می‌توانم دو یا سه سال برای این کار پس‌انداز کنم؟

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء ۱۰۵

بنده لباس‌ها وحتی وسایل مختلفی دارم که ممکن است حتی از آنها استفاده نکرده باشم و یا شاید در سال یک‌بار از آن استفاده کرده باشم. آیا به این وسایل

ادامه مطلب »

احکام خمس استفتاء ۱۱۲

اگر جوانی ازدواج کرده و در حال پس‌انداز برای تهیه مسکن است به‌گونه‌ای که حتّی پول پس‌انداز شده هم‌اکنون کفاف رهن و اجاره یک خانه را نیز نمی‌کند، آیا به

ادامه مطلب »
Shopping Cart