احکام روزه

احکام روزه: مسئله ۱۸۰۶

مسئله ۱۸۰۶: مستحب است روزه‌دار نماز مغرب وعشا را پیش‌از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب

ادامه مطلب »
سبد خرید