احکام روزه قضا

احکام روزه: مسئله ۱۷۵۱

مسئله ۱۷۵۱: اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید. ولی اگر مسلمانی کافر شود ودوباره مسلمان گردد روزه‌های وقتی را که کافر بوده

ادامه مطلب »
سبد خرید