احکام زکاه

احکام زکاه: مسئله ۲۰۸۵

مسئله ۲۰۸۵: زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور کس دیگر باشد، فطره‌اش بر آن کس واجب است. و اگر نان‌خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر

ادامه مطلب »
سبد خرید