احکام شرکت

احکام شرکت استفتاء 372

در مغازه‌ای سه نفر شریک هستند؛ اگر یکی از شُرکاء به مستأجر مغازه بگوید مغازه را تخلیه کن و دو نفر دیگر به ادامه کار او راضی باشند، تکلیف چیست؟

ادامه مطلب »
سبد خرید