احکام صلح

احکام صلح: مسئله 2278

مسئله 2278: اگر دو نفر از یک نفر طلب‌کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب‌کار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب

ادامه مطلب »

احکام صلح: مسئله 2281

مسئله 2281: تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به‌هم زدن

ادامه مطلب »

احکام صلح: مسئله 2272

مسئله 2272: دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم

ادامه مطلب »

احکام صلح: مسئله 2274

مسئله 2274: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگه‌داری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را

ادامه مطلب »
سبد خرید