احکام صلح

احکام صلح: مسئله ۲۲۷۸

مسئله ۲۲۷۸: اگر دو نفر از یک نفر طلب‌کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب‌کار باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب

ادامه مطلب »

احکام صلح: مسئله ۲۲۸۱

مسئله ۲۲۸۱: تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به‌هم زدن

ادامه مطلب »

احکام صلح: مسئله ۲۲۷۴

مسئله ۲۲۷۴: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگه‌داری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را

ادامه مطلب »
سبد خرید