احکام طهارت

احکام طهارت: مسئله ۷۱۶

مسئله ۷۱۶: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، در صورتی که علم نداشته باشد که به‌زودی عذر او بر طرف

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۷۱۷

مسئله ۷۱۷: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله‌های شبانه روز وقت معین دارد با تیمم بخواند، حتی در اول وقت

ادامه مطلب »
سبد خرید