احکام طهارت

احکام طهارت استفتاء 208

مُطهّرات که در رسالۀ دو مرجع، ده‌تا است، از نظر حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نُه چیز است. کدام یک از ده مورد را معظّم‌له جزء مُطهّرات نمی‌دانند؟

ادامه مطلب »

احکام طهارت استفتاء 187

من به عنوان معلّم خصوصی در منزل شاگردهایم به آنها درس می‌دهم. بعضی از شاگردان جزء اقلیت‌های مذهبی می‌باشند. آیا می‌توانم در منزل آنان آب و غذا بخورم؟

ادامه مطلب »