احکام غسل کردن

احکام طهارت: مسئله 391

مسئله 391: کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز و تمام اعمالی که مشروط به طهارت است، وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمی‌شود نماز خواند و باید

ادامه مطلب »
سبد خرید