احکام غسل کردن

احکام غسل استفتاء ۲۲۴

آیا وقتی غسل جنابت را به صورت ترتیبی انجام می‌دهد، می‌تواند مقداری از آن را ارتماسی انجام دهد؟ مثلاً پایش را تا زانو به صورت عادی شسته، از زانو تا

ادامه مطلب »
سبد خرید