احکام غسل

احکام غسل استفتاء 222

معمولاً در هنگام غسل خصوصاً زمانی که سر و گردن شسته می‌شود، آب به سایر نقاط بدن نیز می‌رسد؛ آیا در این حالت غسل باطل است؟ اگر هنگام شستن سر

ادامه مطلب »

احکام غسل استفتاء 224

آیا وقتی غسل جنابت را به صورت ترتیبی انجام می‌دهد، می‌تواند مقداری از آن را ارتماسی انجام دهد؟ مثلاً پایش را تا زانو به صورت عادی شسته، از زانو تا

ادامه مطلب »

احکام غسل استفتاء 240

خانمی متولد سال 1332 خورشیدی هنوز هم خون‌ریزی ماهانه دارد که مقداری نامنظم‌ترشده و کاملا ًنشانه حیض دارد. خواهر بزرگترش هم تا دو سه سال پیش این‌گونه بوده ومادر مرحومشان

ادامه مطلب »
سبد خرید