احکام غسل

احکام غسل استفتاء ۲۲۴

آیا وقتی غسل جنابت را به صورت ترتیبی انجام می‌دهد، می‌تواند مقداری از آن را ارتماسی انجام دهد؟ مثلاً پایش را تا زانو به صورت عادی شسته، از زانو تا

ادامه مطلب »

احکام غسل استفتاء ۲۴۰

خانمی متولد سال ۱۳۳۲ خورشیدی هنوز هم خون‌ریزی ماهانه دارد که مقداری نامنظم‌ترشده و کاملا ًنشانه حیض دارد. خواهر بزرگترش هم تا دو سه سال پیش این‌گونه بوده ومادر مرحومشان

ادامه مطلب »
سبد خرید