احکام غسل

احکام غسل استفتاء 222

معمولاً در هنگام غسل خصوصاً زمانی که سر و گردن شسته می‌شود، آب به سایر نقاط بدن نیز می‌رسد؛ آیا در این حالت غسل باطل است؟ اگر هنگام شستن سر

ادامه مطلب »
سبد خرید