احکام غصب

احکام غصب: مسئله 2674

مسئله 2674: اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2675

مسئله 2675: هر گاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی‌که آن مال تلف شود، باید عوض

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2664

مسئله 2664: اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2666

مسئله 2666: اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2670

مسئله 2670: اگر چیزی را که غصب‌کرده از بین برود، در صورتی‌که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزاء آن با هم فرق دارد مثلاً گوشت آن یک قیمت

ادامه مطلب »
سبد خرید