احکام غصب

احکام غصب: مسئله ۲۶۷۴

مسئله ۲۶۷۴: اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله ۲۶۵۹

مسئله ۲۶۵۹: مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلب‌کار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن

ادامه مطلب »
Shopping Cart