احکام غصب

احکام غصب استفتاء ۴۷۶

در دوران دانشجویی در داروخانه یکی از دوستان کار می‌کردم و از این طریق خرج دانشگاه خود را در می‌آوردم. مخارج دانشگاه آزاد به قدری بود که گه‌گاهی با وسوسه

ادامه مطلب »

احکام غصب استفتاء ۴۷۸

مجتمعی مسکونی است که بانک در وقت فروش گفته است حیاط آن متعلّق به دو آپارتمانی است که به حیاط راه دارند. حال سایر ساکنین آپارتمان‌ها آیا می‌توانند از حیاط

ادامه مطلب »
Shopping Cart