احکام نجاسات

احکام طهارت: مسئله ۱۴۵

مسئله ۱۴۵: اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمان‌ها بگوید، اما اگر یکی از مهمان‌ها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی

ادامه مطلب »
سبد خرید