احکام نجاسات

احکام طهارت استفتاء 187

من به عنوان معلّم خصوصی در منزل شاگردهایم به آنها درس می‌دهم. بعضی از شاگردان جزء اقلیت‌های مذهبی می‌باشند. آیا می‌توانم در منزل آنان آب و غذا بخورم؟

ادامه مطلب »
سبد خرید