احکام نماز جمعه

احکام نماز: مسئله ۱۵۳۹

مسئله ۱۵۳۹: در صورتی که قبل از انجام مسمای واجب در خطبه (یعنی حداقلی از واجبات خطبه‌ها که بتوان آنها را خطبه نامید) عده‌ای از مأمومین متفرق شوند و کمتر

ادامه مطلب »
Shopping Cart