احکام نماز

احکام نماز: مسئله ۱۶۰۲

مسئله ۱۶۰۲: اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می‌دانسته و انسان بخواهد برای آن نمازها اجیر بگیرد بهتر است برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید مثلاً

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۵۹۷

مسئله ۱۵۹۷: کسی را که عذری دارد ومثلاً نشسته نماز می‌خواند نمی‌شود برای نمازهای میت اجیر کرد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا جبیره

ادامه مطلب »
Shopping Cart