احکام نماز

احکام نماز: مسئله ۱۶۰۲

مسئله ۱۶۰۲: اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می‌دانسته و انسان بخواهد برای آن نمازها اجیر بگیرد بهتر است برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید مثلاً

ادامه مطلب »
سبد خرید