احکام وضو

احکام طهارت: مسئله 322

مسئله 322: مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم‌السلام وضو بگیرد، و هم چنین برای همراه داشتن قرآن وخواندن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 323

مسئله 323: هفت چیز وضو را باطل می‌کند: اول بول. دوم غائط. سوم باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می‌شود. چهارم خوابی که به‌واسطه آن چشم نبیند

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 311

مسئله 311: اگر مرضى دارد که نمى‌تواند از خارج شدن باد جلوگيرى کند، بايد به وظيفه کسانى که نمى‌توانند از بيرون آمدن غائط خوددارى کنند عمل نمايد.

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 302

مسئله 302: کسى که مى‌داند وضو گرفته و حدثى هم از او سرزده، مثلاً بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد، و

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 313

مسئله 313: کسى که بول او قطره قطره مى‌ريزد بايد براى نماز به‌وسيله کيسه‌اى که در آن، پنبه يا چيز ديگرى است که از رسيدن بول بجاهاى ديگر جلوگيرى مى‌کند،

ادامه مطلب »