احکام وضو

احکام طهارت: مسئله ۳۲۲

مسئله ۳۲۲: مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم‌السلام وضو بگیرد، و هم چنین برای همراه داشتن قرآن وخواندن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۳۰۶

مسئله ۳۰۶: اگر انسان مرضى دارد که بول‌او قطره قطره مى‌ریزد یا نمى‌تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى کند چنانچه یقین دارد که از اول‌وقت نماز تا آخر آن به

ادامه مطلب »