احکام وضو

احکام وضو استفتاء 22

خیلی مواقع در اماکن عمومی مثل وضوخانۀ مساجد که وضو می‌گیریم، آب وضوی دیگران به اعضای وضوی ما می‌چکد. آیا در این صورت وضوی ما باطل است؟ با چقدر ترشّح

ادامه مطلب »

احکام وضو استفتاء 23

چشمم را عمل کرده و باند پیچیده‌اند. بنده تا چند روز حقّ باز کردن باندها را طبق نظر چشم‌پزشک ندارم. چگونه وضو بگیرم و در صورت نیاز چگونه غسل نمایم؟

ادامه مطلب »
سبد خرید