احکام وقف

احکام وقف: مسئله ۲۷۹۷

مسئله ۲۷۹۷: اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله ۲۷۹۹

مسئله ۲۷۹۹: اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله ۲۸۰۶

مسئله ۲۸۰۶: اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد واحتمال هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی

ادامه مطلب »
سبد خرید