احکام وقف

احکام وقف: مسئله 2797

مسئله 2797: اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2799

مسئله 2799: اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2801

مسئله 2801: اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2804

مسئله 2804: اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید به

ادامه مطلب »
سبد خرید