احکام وقف

احکام وقف: مسئله 2801

مسئله 2801: اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2804

مسئله 2804: اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید به

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2806

مسئله 2806: اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد واحتمال هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی

ادامه مطلب »

احکام وقف: مسئله 2793

مسئله 2793: کسی که مالی را وقف می‌کند، بنابر احتیاط واجب از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن

ادامه مطلب »
سبد خرید