احکام وکالت

احکام وکالت: مسئله 2379

مسئله 2379: اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود وکالت باطل می‌شود، و نیز اگر گاه گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود، بنابر احتیاط واجب باید به

ادامه مطلب »

احکام وکالت: مسئله 2381

مسئله 2381: اگر وکیل در نگه‌داری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند وغیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن

ادامه مطلب »

احکام وکالت: مسئله 2383

مسئله 2383: اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به

ادامه مطلب »
سبد خرید