احکام کفالت

احکام کفالت: مسئله 2437

مسئله 2437: اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلب‌کار رها کند، چنانچه طلب‌کار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به‌دست

ادامه مطلب »

احکام کفالت: مسئله 2436

مسئله 2436: یکی از هفت چیز، کفالت را به‌هم میزند: اول کفیل بدهکار را به‌دست طلب‌کار بدهد، دوم طلب طلب‌کار داده شود. سوم طلب‌کار از طلب خود بگذرد، چهارم بدهکار

ادامه مطلب »
سبد خرید