احکام کفالت

احکام کفالت: مسئله ۲۴۳۶

مسئله ۲۴۳۶: یکی از هفت چیز، کفالت را به‌هم میزند: اول کفیل بدهکار را به‌دست طلب‌کار بدهد، دوم طلب طلب‌کار داده شود. سوم طلب‌کار از طلب خود بگذرد، چهارم بدهکار

ادامه مطلب »
سبد خرید