اذان و اقامه

احکام نماز: مسئله ۹۳۹

مسئله ۹۳۹: مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه‌ای که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۵

مسئله ۹۲۵: در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعتند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صف‌ها به‌هم نخورده است، اگر انسان بخواند فرادی یا با جماعت دیگری که برپا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۷

مسئله ۹۲۷: کسی که اذان و اقامه دیگری را می‌شنود، مستحب است هر قسمتی را که می‌شنود بگوید ولی از «حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ» تا «حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل» را به

ادامه مطلب »
Shopping Cart