اذان و اقامه

احکام نماز: مسئله 939

مسئله 939: مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه‌ای که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 940

مسئله 940: مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد، یا قدری بنشیند یا سجده کند، یا ذکر بگوید یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 916

مسئله 916: برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان واقامه بگویند، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان، مستحب است سه مرتبه بگویند الصلاه و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 932

مسئله 932: اگر کلمات اذان واقامه را بدون ترتیب بگوید، مثلاً حی علی الفلاح را پیش از حی علی الصلاه بگوید باید از جایی که ترتیب به‌هم خورده، دوباره بگوید.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 933

مسئله 933: باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود مستحب است دوباره اذان

ادامه مطلب »
سبد خرید