اذان و اقامه

احکام نماز: مسئله ۹۳۹

مسئله ۹۳۹: مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه‌ای که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۸

مسئله ۹۱۸: اذان هیجده جمله است: «اللّه‌ُ اَکْبَر» چهار مرتبه، «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‌ُ»، «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه‌»، «حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ»، «حَیَّ عَلَی الْفَلاحِ»، «حَیَّ عَلَی خَیْرِ

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۹

مسئله ۹۱۹: وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللّه‌ جزء اذان و اقامه نیست؛ ولی خوبست بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه‌، به قصد قربت گفته شود. ترجمه اذان و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۱

مسئله ۹۲۱: اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنی به‌طور آوازه‌خوانی که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید،

ادامه مطلب »
سبد خرید