اذان و اقامه

احکام نماز: مسئله 939

مسئله 939: مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه‌ای که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 940

مسئله 940: مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد، یا قدری بنشیند یا سجده کند، یا ذکر بگوید یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 919

مسئله 919: وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللّه‌ جزء اذان و اقامه نیست؛ ولی خوبست بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه‌، به قصد قربت گفته شود. ترجمه اذان و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 921

مسئله 921: اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنی به‌طور آوازه‌خوانی که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید،

ادامه مطلب »
سبد خرید